O’zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo’mitasining interaktiv xizmatlari portali
O’zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo’mitasining interaktiv xizmatlari portali
ХИЗМАТЛАР
Портал орқали фойдаланиладиган интерактив хизматлар рўйхати
ЯНГИЛИКЛАР
41315
Берилган аризалар сони
40587
Кўриб чиқилган аризалар сони
728
Кўриб чиқиш жараёнидаги аризалар сони
ҚАЙТА АЛОҚА